cytosol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) . Transport choliny jest regulowany stężeniem ACh w neuronie, może być hamowany przez niektóre związki chemiczne (hemicholinium 3,/?-bungarotoksyna). Synteza ACh zachodzi w cytosolu i jest katalizowana przez acetylotransferazę choliny: acetylokoenzym A + cholina -» ACh -t- koenzym A. W błonach aksonu, synaptosomów i komórek gleju znajduje się enzym rozkładający ACh na cholinę i kwas octowy (acetylokoenzym A), acetylocholinoesteraza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.