cywilizacyjno-konsumpcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) produkty. Kult Przodownika (nazwijmy tym metaforycznym skrótem cały zespół wartości wytwarzających ideową energię) jest nierozłącznie związany z zasadą organizacyjną socjalistycznego społeczeństwa, która musi odwoływać się do czynnika obywatelskiej dobrej woli i musi zatem zabiegać o wytworzenie w masach atmosfery ideowości. Kult Gwiazdy (nazwijmy tym metaforycznym skrótem kompleks tęsknot cywilizacyjno-konsumpcyjnych rządzących duszą mas) rodzi się w sposób naturalny z aspiracji mas społecznych „na dorobku“, nękanych poczuciem cywilizacyjnego i konsumpcyjnego zapóźnienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wasilewski, Andrzej 1966. Paszport do Włoch (Konfrontacje), Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.