cywilno-lekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 70 Ustawa o zarządzie cywilno-lekarskiej służby w Królestwie Polskim, Pam. Tow. Lek. Warsz., t. 3, 1840, s. 28—40; szczegółowy komentarz: Objaśnienie co do stopni naukowych lekarskich, ich znaczenia, podziału, porównania dawniejszych z nowymi i określenia nadawanych im praw do praktyki w: Lista lekarzy i aptekarzy [...] na rok 1839...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czepulis-Rastenis, Ryszarda 1973. «Klassa umysłowa». Inteligencja Królestwa Polskiego 1832-1862, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.