cywilnoprocesowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1790.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) prywatnego (por. rozdział I niniejszej pracy) czytamy, że chodzi w nim 0 stosunki wynikające z transakcji handlu zagranicznego w zakresie kupna, sprzedaży, przewozów, operacji kredy towo-rozrachunkowych 1 innych, będących wyrazem związków gospodarczych pomiędzy różnymi państwami. Dalej jest mowa o tym, że normy prawa międzynarodowego prywatnego stosowane przez ZSRR regulują zagadnienia cywilnoprawne i cywilnoprocesowe handlu zagranicznego Związku Radzieckie48...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.