cywilnoprocesowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prywatnego (por. rozdział I niniejszej pracy) czytamy, że chodzi w nim 0 stosunki wynikające z transakcji handlu zagranicznego w zakresie kupna, sprzedaży, przewozów, operacji kredy towo-rozrachunkowych 1 innych, będących wyrazem związków gospodarczych pomiędzy różnymi państwami. Dalej jest mowa o tym, że normy prawa międzynarodowego prywatnego stosowane przez ZSRR regulują zagadnienia cywilnoprawne i cywilnoprocesowe handlu zagranicznego Związku Radzieckie48...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Babiński, Leon 1958. Zagadnienia współczesnego polskiego prawa międzynarodowego prywatnego, Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.