częstość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pod względem obyczajów, domowego i rodzinnego życia, Polska Księstwa Warszawskiego i Królestwa jest poważniejsza, przykładniejsza od Polski Stanisławowskiej. Prawda, że jak wtenczas zepsucie nie było powszechne, nie doszło głęboko, tak teraz płochość nie ustała od razu; wesołe życie księcia Józefa i otaczającej go młodzieży, łatwość i epidemiczna częstość rozwodów, dowodzą jej dostatecznie. Ale jest ta różnica, że lekkość obyczajów ogranicza się do ludzi, których młodość i wychowanie sięga jeszcze czasów Stanisława Augusta, a młodsze pokolenie żyje już inaczej, poważniej; nie mówiąc o tem, że i między starszymi zdarzają się przykłady wielkiej godności i cnoty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.