częstotliwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ostatniejszych miesięcy. Już stwierdzenie tego jednego faktu powinno być chyba dość nadspodziewaną rewelacją i winno zachęcić do gruntownego zbadania i porównania tych ustosunkowań wzajemnych tern więcej, gdy się uwzględni, że światowładna 1 lucyferyczna Anglja, oddalona od nas Imperatorowa Oceanów, nie stykająca się z nami i nie sąsiednia, musi żywić dla nas zainteresowanie czysto platoniczne, jako dla nacji bądź co bądź egzotycznej, aktualnie nawet państwowego waloru pozbawionej, ongiś o nietolerancję dla wszelkich dissidents pomawianej, anarchją swej oligarchji ideę rzetelnego konstytucjonalizmu dyskredytującej, a w obyczajowości swej częstotliwie barbarzyńskiej, nie correct nie respectable albjoński cant na każdym kroku rażącej i obrażającej. Tymczasem jednak, jeżeli się zestawi listę pisarzów angielskich ód końca 16-go wieku aż po wiek 19-ty, poczem znowu poetów lub beletrystów z 19-go wieku z listą nami łaskawie zajmujących się pisarzów rosyjskich, oczywiście tylko od początków 19-go wieku, t. zn...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.