członek-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ugodowa polityka reformistycznych przywódców Związku Stowarzyszeń Zawodowych, centralistyczno-biurokratyczne metody Komisji Centralnej Zw. Zaw. wobec poszczególnych związków i oddziałów oraz represje wobec Lewicy związków klasowych doprowadziły — obok innych czynników — do odpływu robotników ze Związku Stowarzyszeń Zawodowych. Liczba jego członków-robotników ze 147 145 w r. 1925 spadła do 144 891 w 1926 r.1 Równocześnie jednak liczba członków innych (lewicowych) związków klasowych — nie wchodzących w skład Związku Stowarzyszeń Zawodowych — wzrosła z 9 174 w 1925 r. do 15 589 w 1926 r. i 18 712 w r. 1927. W tym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalski, Józef 1962. Zarys historii polskiego ruchu robotniczego w latach 1918-1939. Cz. 1. Lata 1918-1928, Wyd. drugie rozszerz., Warszawa : Książka i Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.