człowiek-ciało

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Materializm prowadzi do nowego wpisania ludzkiego ciała w kontekst środowiskowy, to ciało bowiem ze względu na charakter tworzywa niczym od środowiska się nie różni. W medycynie materialistycznej nastąpiło charakterystyczne rozbicie i zwielokrotnienie podmiotu. Człowiek-ciało staje się przedmiotem uwagi z jednej strony „medycyny organów”, powstałej w wyniku podziału medycyny ogólnej na specjalizacje, z drugiej strony, jako podmiot zbiorowy, jest obiektem działań medycyny społecznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycN - Medycyna Nowożytna (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.