czarkowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) d Rys. 34. A — Przekrój przez owocnik Lecidea parasema, a — hymenium, b — brzeżek własny, c — hypotecjum, d — otoczka właściwa. B — Różne typy podecjów w rodzaju Cladonia: a—c Podecja czarkowate: a — CI. deformis, b — Cl. verticillata, c — Cl. crispata. d—f Podecja nie tworzące czarek: d — Cl. botrytes, e — Cl. cornutoradiata, f — Cl. rangiferina...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystrek, Jan 1972. Zarys lichenologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.