czarnkowsko-trzcianecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wśród nazw powiatów wprowadzonych wspomnianymi aktami prawnymi są przymiotniki motywowane nazwą złożoną z dwu nazw miast. Są to: powiat: golubsko-dobrzyński, kędzierzyńsko-kozielski, czarnkowsko-trzcianecki, olecko-goldapski, strzelecko-drezdenecki, ropczycko-sędziszowski. Dwa pierwsze przymiotniki motywowane są nazwą jednego organizmu administracyjnego: Golub-Dobrzyń, Kędzierzyn-Koźle, natomiast pozostałe przymiotniki nie mają odpowiedników w postaci nazwy Czarnków-Trzcianka, Olecko-Gołdap,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Michalewski, Kazimierz (red.) 2000. Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.