czarno-żółty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zdradzeni również przez burżuazję i włościan we własnym kraju, a wspierani tylko przez studentów i część drobnomieszczaństwa, robotnicy wiedeńscy stawiali bohaterski opór. Ale wieczorem dnia 31 października szturm oblegających wojsk kontrrewolucyjnych powiódł się, a 1 listopada z wieży katedry świętego Szczepana powiewała olbrzymia czarno-żółta chorągiew...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mehring, Franciszek 1950. Karol Marks. Historia jego życia, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.