czarnoafrykański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wprawdzie scalanie obserwacji, uogólnianie, z którego może wyrosnąć także i stereotyp, jest immanentną cechą ludzkiego procesu poznawczego, jednakże drugą, równie istotną, jest ciągłe podejmowanie weryfikacji. Jeżeli chodzi o wyobrażenia czarnoafrykańskie o Europejczykach, to — jak powiedziano — wydaje się, że następuje zmierzch pewnego stereotypu, co nie znaczy, by poszczególne jego elementy nie funkcjonowały nadal. Co więcej,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zajączkowski, Andrzej (red.) 1973. Obrazy świata białych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.