czarnobrwi

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 6. 	Przymiotniki złożone z pniem przymiotnikowym (lub pełniącym funkcję przymiotnikową) w pierwszej części i pniem rzeczownikowym w części drugiej Materiał z tekstów XIV — poł. XVI w.: bialonogi „Statuit equm byalonogi" 1450 A. G. Z. XIV, 295; cudzokrajny „Spoymaly sobye zoni czudzokrayne" B. Z. I Esdr. 10, 17; czarnobrwi „Dam ci za żonę panią czarnobrwią" Sąd Par.; czarnozęby „czarnozęby, z wielkimi usty" Ezop.; dlugoczelusty „krótkiej szyje, długoczelusty" Ezop.; dobrowolny 1) 'spontaneus*: „To offyarowacz bódzecze [...] kromie ślubu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.