czarnomocz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) we itp. Surowica ludzka może wywołać u człowieka objawy choroby posurowiczej (Debré) lub wstrząsu, zależność od grup jest bliżej nieznana. Mleko własnego gatunku i krwinki własne nie wywołują anafilaksji. Mimo to niektórzy autorzy wiążą zjawisko hemoglobinurii i czarnomoczu z nadczułością na produkty rozpadu krwinek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.