czasoreakcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę testowanych osób nie można przypisywać zbyt dużej wagi analizie statystycznej. Obliczanie średniej byłoby w wielu przypadkach pozbawione sensu ze względu na znikomą liczbę wartości zliczanych. Jednak niektóre tendencje zaobserwowane w zbiorze zebranych czasoreakcji mają bardzo wyraźny charakter. Można przypuszczać, że przy większej grupie testowej pozostałyby równie wyraziste...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.