czasowo-aspektowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) temporalna wypowiedzenia, Ossolineum 1975, s. 71—75. Stwierdzenie „wszelkie odstępstwa” jest jednak zbyt kategoryczne. Zwraca na to uwagę również F. D a n e ś, op. cit., s. 72. Ponieważ interesują mnie te wypowiedzi tylko ze względu na ich właściwości czasowo-aspektowe, pominę całą sferę zagadnień dotyczących jedności podmiotu wypowiedzi z nadawcą, odbiorcy z drugim uczestnikiem wydarzenia, itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.