czechizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) e) wydawany po polsku „Nasz Ślązak” rozsyłany jest przeważnie bezpłatnie, mimo to jednak nie znajduje wielu chętnych odbiorców ze względu na jego jawnie czechizacyjny charakter oraz tendecyjne artykuły, skierowane nieraz bardzo wyraźnie przeciw polskości wogóle a mniejszości polskiej w Czechosłowacji w szczególności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.