czerniowiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obok tych zajęć pisywał do dzienników lwowskich. W 1. 1881—2 był redaktorem »Głosu Stanisławowskiego« (pierwszy numer wyszedł 30 111 1881), którego właścicielami i wydawcami byli Julian Wang i Rudolf Jastrzębski. Równocześnie współpracował w czerniowieckiej »Gazecie Polskiej« i porządkował bibliotekę miejską im. W...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.