czerstwienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bardzo ciekawym zagadnieniem zarówno dla fachowców, jak również dla funkcjonarjuszy państwowych i samorządowych, stykających się ze sprawami aprowizacyjnemi jest szeroko omówiona sprawa wydajności chleba i nadpieku oraz tracenia na wadze chleba wskutek jego wysychania i czerstwienia. Niejednokrotnie czynniki, sprawujące nadzór nad cenami chleba bywały wprowadzane w błąd przez zainteresowanych w utrzymaniu władz w nieświadomości piekarzy, że nadpiek chleba jest naogół niski, np. dla chleba żytniego nie przekracza 28%, dla pszennego 18 — 20%...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.