czerwono-siny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w przeciągu 24 godzin. Zaobserwować można charakterystyczne objawy ogniskowe, polegające na przekrwieniu i nawet na wybroczynach. Przy podskórnym lub doskórnym wprowadzeniu małych dawek tuberkuliny otrzymuje się po 24 godzinach zaczerwienienie, przy użyciu nieco większych dawek spostrzegamy czerwono-sine centrum z wtórną martwicą. Przekrwienie i nacieczenie przechodzi w krwawy wysięk, w którym pływają komórki wielojądrzaste, limfocyty, monpcyty, komórki epiteliodalne i olbrzymie. Podobne odczyny występują...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.