czternastoletni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nego golibrody. Podobną toruńskiej genealogii, ale zaczynającą się dopiero od ojca astronoma, umieścił Centner w tygodniowej gazecie Toruńskiej ’) oświadczając że takową nadesłał mu z Elbląga pewiei uczony; w tej genealogii znajdujemy: że Mikołaj Kopernik krakowianin, obywatel Toruński oprócz syna Mikołaja astronoma, miał jeszcze Jerzego, zmarłego roku 1615, ten zaś Jerzy miał ośm córek: Annę urodzoną 1585, Krystynę 1588, Elżbietę 1591, Katarzynę 1594, Barbarę 1597, Reginę 1601, Magdalenę 1603, Gertrudę 1605 i jednego syna Marcina, niby to owego wzmiankowanego golibrodę, urodzonego 1587 a zmarłego 1601, co byłoby najwidoczniejszym fałszem, boć o czternastoletnim chłopaku, nie możnaby pisać takiego nekrologu, jaki miał być w Moliera manuskrypcie, nie możnaby go zwać mężem pełnoletnim i statecznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.