czteroarkadowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od zachodu przylega do kościoła w Laach przedsionek o sklepionych krużgankach i pięknie rozczłonkowanych przezroczach dwu- i czteroarkadowych, wspartych na bliźnich kolumienkach. Przezrocza te wychodzą na wirydarz zamknięty ramionami tego przedsionka. Jest to przeżytek starochrześcijańskiego atrium. Sklepienia przedsionka są krzyżowe bez żeber, ale poprzedzielane od siebie okrągłołukowymi gurtami. Luki te, podparte przystawionymi do ścian półkolumienkami, mają okrój wałkowy, odpowiednio do przekroju półkolumienek, więc zupełnie taki, jak wczesnogotyckie żebra sklepienne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bochnak, Adam 1973. Historia sztuki średniowiecznej, wyd. 3, Warszawa ; Kraków : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.