czterochromian

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tent na ch. wydano 1922 w Niemczech. CHROMIANY, sole kwasu chromowego, wywodzącego się od trójtlenku chromu CrOs (-> chromu tlenki), zawierające charakterystyczną grupę anionową CrOf-; w roztworze wodnym mają odczyn alkaliczny; w środowisku kwaśnym w wyniku przyłączenia cząsteczki Cr03 przechodzą w dwuchromiany (pirochromiany, związki analogiczne do pirosiarczanów) o grupie anionowej Cr20?_; przy silnym zakwaszeniu otrzymuje się trój- (Cr3Ofjr) i czterochromiany (Cr^Ofr); tak więc z roztworu o odczynie alkalicznym można wykrystalizować ch., o odczynie zaś kwaśnym — dwu- i wielochromiany. Na ogół charakterystyczną cechą ch. jest barwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.