czterodrogowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rysunek VIII.7 przedstawia schemat hydraulicznego napędu stołu szlifierki. Stół napędzany jest przez cylinder 1, do którego olej tłoczony jest przez pompę 2 i przepływa poprzez filtr 3, zawór dławiący 4, przewód a i rozdzielacz dwu położeniowy czterodrogowy 5. Stałe ciśnienie w przewodzie tłoczącym pompy utrzymywane jest przez zawór przelewowy 9. Rozdzielacz 5, w położeniu pokazanym na schemacie, kieruje olej do lewej komory cylindra, a olej z prawej komory odpływa poprzez rozdzielacz i przewód b do zbiornika 6. Prędkość stołu możemy regulować zaworem dławiącym 4...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lubiński, Zygmunt 1972. Rysunek techniczny, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.