czteropolowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podział na siedem pól laskami pionowymi; w części łukowej bogata koronka późnogotycka o ruchliwym rysunku. Okna ścian podłużnych nawy głównej w korpusie: trójpolowe, w prezbiterium — czteropolowe. Pionowe laski przechodzą ku górze w łagodne ostrołuki, wypełnione trójlistnym lub czworolistnym podziałem; nie brak „przeginek", ale w znacznie skromniejszej formie niż w laskowaniu okna wschodniego. Podział okien kaplic wysmukły, niezbyt wyszukany, dość monotonny, pochodzi w większości z 19 wieku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.