czterosiekaczowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zootiom, które równolegle z drapieżnikami b. ograniczają ich ekspansję. Do g. należy ok. 20 rodzin, np. —► myszowate, wiewiórkowate, bobry i in. Zaliczane dawniej do g. —*■ czterosiekaczowce obecnie wydzielono w osobny rząd ssaków. G. odgrywają ważną rolę w gospodarce człowieka; wiele z nich należy do poważnych szkodników roślin uprawnych (myszowate), inne roznoszą groźne choroby, np. dżumę; są też gatunki pożyteczne, dostarczające cennych skór. Tabl. Gryzonie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.