czterostrzałowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wać. Po każdej serii strzałów pojedynczych określa się skupienie (sprawdzianem skupienia) i wyznacza się średni punkt trafienia. Podczas wyznaczania średniego punktu trafienia (SPT) jedna przestrzelina z serii czterostrzałowej lub najwyżej dwie z serii ośmio—dziesięciostrzałowej mogą odchylić się od pozostałych. Przestrzelinę uważa się za oddaloną (odskok) jeżeli znajduje się ona od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Podręcznik 1971. Podręcznik dowódcy drużyny, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.