czterowałowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Proces barwienia barwnikami pigmentowymi, niezależnie od składu surowcowego oraz stosowanych barwników, polega na napawaniu, suszeniu międzyoperacyjnym, ewentualnej obróbce mechanicznej (np. kalandrowanie) i obróbce termicznej (dogrzewanie), mającej na celu utrwalenie barwnika. Napawanie przeprowadza się na zimno w napawarce trój- lub czterowałowej o wysokim stopniu odżęcia. W skład kąpieli napawającej obok barwnika pigmentowego wchodzi środek wiążący, mający za zadanie utworzenie błony utrwalającej barwnik oraz odpowiedni katalizator...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ankudowicz, Wacław et al. 1967. Przerób włókien chemicznych, Warszawa : Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.