czterowahadłowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 906 Skorowidz rzeczowy Impuls sejsmiczny 559, 560, 561, 562 dalszy 597 odbity 541 pierwszy 509, 597 Indukcja fal radiowych 468 — magnetyczna 233, 234, 810 — prądów wirowych 422, 423 Indukcyjne właściwości fal radiowych 472 Indukcyjność 456, 806 Inklinacja 239, 241 — wektora namagnesowania 276 Instrumenty czterowahadłowe Stemecka 129 — Integratory 688-690 Intensywność fali 94, 515, 517 — kwantów y 729 — polaryzacji 327 — promieniowania 685, 687-690, 693, 707, 709, 713 rozproszonego 724 — ruchu cząsteczek 512 Interferencja fal elektromagnetycznych 476 Interpretacja anomalii magnetycznych 289 — badań geofizycznych jakościowa 855 ilościowa 855 sejsmicznych głębokościowa 643 końcowa 536 wstępna 536 — hodografów refrakcyjnych 595, 606 — kompleksowa profilowań 831 — pomiarów naturalnego pola elektrycznego 319 — porównawcza 346, 358, 427, 429, 446 — punktowa 429 — sekcji czasowych 580 — sondowań elektrycznych 338 — sposobem oporu pozornego 440 przewodności pozornych 440 — zdjęć grawimetrycznych ilościowa 186, 201 jakościowa 164, 165 magnetycznych ilościowa 263 jakościowa 263, 285 Interwał główny 402 — rozszerzony 402 Inwersy wielomianu 184 Izochrona 510, 511, 539, 545-548, 586, 610, 611 Izodyna 239 — składowej pionowej 240 poziomej 240 Izogona 240, 243 Izoklina 240, 242 Izolinie 240, 248, 319, 389, 395 Izoomy 338 Izopory 247 Izosjesty 521 Izostazja 212, 215 Izotopy promieniotwórcze 73, 75, 78, 791, 792, 800 Jądro Ziemi 521, 523 Jednostka drugich pochodnych siły ciężkości 118 — indukcj i magnetycznej 234 — natężenia bieguna magnetycznego 232 pola magnetycznego 232 siły ciężkości 116 Jonosfera 397 Kanał sejsmiczny 553, 556 Kartowanie podłoża krystalicznego 602 — powierzchni podłoża 362 — przewodnościowe 366, 369 Kawerna 559 — magnetyczna 236, 241 — równoważna 559 Kąt krytyczny 515, 594, 602 — odbicia promienia fali 513 pełnego wewnętrznego zob. kąt kry...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fajklewicz, Zbigniew (red.) 1972. Zarys geofizyki stosowanej, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.