czworoboczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3) 	Są również jakościowe cechy fundamentalne (konstytutywne) i niekonstytutywne (konsekutywne), (np. „cecha wpisalności w koło jest konsekutywna ze względu na zbiór cech kwadratu: płaskość, równoboczność, czworoboczność, i prostokątność, czyli wynika ze zbioru tych cech“ (Ajdukiewicz, op. cit., s. 22), tak samo cecha bycia tam a tam wtedy a wtedy (bycia „wiadomo którym“) łączy się z innymi cechami indywidualnymi: pióro Jana to pióro mające sobie tylko właściwe położenie w przestrzeni i czasie, ale także jest to pióro, które Jan kupił (tam a tam, wtedy a wtedy), którego Jan (będący indywiduum, czyli okazem wyznaczonym) używa od kilku lat; ryska jest również pośrednio cechą indywidualną pióra, ale nie sama ryska, tylko to, że zrobił ją Jan (wtedy a wtedy, tam a tam) itd. Oto są róż...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zawadowski, Leon 1952. Zagadnienia teorii zdań względnych, Wrocław : WrTN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.