dębowo-grabowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rząt. — Wyróżniłem: a) zbiorowiska leśne naturalne, a więc karpacki bór świerkowy regla górnego, jedlinę regla dolnego, las jodłowo-bukowy regla dolnego, las łęgowy, olszynę nadrzeczną, las dębowo-grabowy pogórza karpackiego: b) zbiorowiska leśne półnaturalne i zastępcze, a więc przylaski świerkowe, świerkowo-jodłowe, świerkowo-sosnowe, brzeziny, olszyny pastwiskowe, buczyny pastwiskowe, poza tym sztuczne lasy; a) z naturalnych ważniejsze są: zbiorowisko żwirowisk nadrzecznych z wrześnią pobrzeżną, ziołorośla nad potokami, łopuszyny, roślinność torfowiska wysokiego, ciepłolubne zbiorowiska na skałkach, zarośla wiklinowe, b) z pćłnaturalnych i zastępczych: młakę turzycową, psiarę, łąkę górską kośną, łąkę ziołoroślową, oraz jałowczyska i rumowiska skalne z orlicą pospolitą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.