dźwiękowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Opisał te czarujące, melancholiczne ziemie jezior i lasów Kościński w małoznanej u nas broszurze, opisała w sposób prosty, szlachetny a niezwykle ujmujący p. Sempołowska. Te ziemie również, w których nazwy miast i rzek dźwiękowo są najstarzej polskie (Warpuny, Patrąk, Omulew, Przegoła, Wkra, Kobułt, Wisztyniee, Margrabowa, Piorunowo, Rudczany, Konopka, Szczytno-Ortelsburg, Leck-Loetzen, Ełk-Lyck, ta też Szwajcarja mazurska jest tłem i terenem powieściowym wcale interesującego pisarza niemieckiego Skowronka, Ryszarda, który w dwuch szczególnie utworach, w „Masurenblutt“ i zbiorze nowel i w „Wie die Heimat stirbt“ (Jak ojczyzna umiera) dał melancholijną ale zbyt pesymistyczną tragedję tego opuszczonego przez swoich ludu, tej gałęzi wielkiego drzewa kompletnem odłamaniem zagrożonej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.