dżizja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kę i zach. Arabię. E. stał się ośrodkiem krajów arab.; rozwijało się rolnictwo, handel i rzemiosło (wyprawa skór, wyroby ze skóry, tkactwo, wyrób dywanów, broni, wyroby jubilerskie); rzemieślnicy łączyli się w cechy; podobnie jak chłopi, obowiązani byli do płacenia pewnej części podatku nałożonego na dany okręg oraz podatku pogłównego od niemuzułman (dżizja), co zacierało różnice między miastem i wsią. Za Fatymidów rozkwitła kultura, 1005 powstał Dar al-ilm ['dom wiedzy'] •— rodzaj akademii, mającej profesorów opłacanych ze skarbca kalifa; biblioteka dworska Fatymidów, licząca setki tys. tomów, dostępna była dla wszystkich (przy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.