dżwirować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 314 Józef Trypućko dziwowisko 297 Europa 129 dźwigać 210 Europejski 53 dźwiganie 210 Europejskiem (dpi) 452 dzwigniony 210, 517 europski 306 dzwonica 251 Ewangelia 75, 248 dzwonnice (gsg) 399 Ewangelią (asg) 401 *dzyg 725 ewangeliczka 725 dźwier 725 Ewangielia 248 dźwierować 725 ewikcja 725 dźwignęli 121 ewikcyjka 725 dźwignienie 563 ewikcyonować 725 dźwignięty 517 exdywizja 725 dzwigniony 517 exekucją (asg) 401 ‘dźwir 725 exekwować 725 ‘dźwirować 725 exemplarze (Isg) 357 dżdżowy 302 expensować 725 dźwier 725 Fabijan 75 dźwierować 725 facećja 74, 209 dźwirować 725 facjata 725 ebrejski 12 facyata 75, 725 eden 725 fajczany 314 edycja 74, 75 fajerwerk 12 edycyja 75 fakcya 75, 725 edykta (npl) 366 fakta (npl) 366 ej 663 fakulteta (gsg) 349 ekiwok 725 ‘fal (nom) 424 ekonomia 75 fale (gsg) 399 eksakcja 725 fali (gpl) 413 eksdywizja 725 falmi (ipl) 421 eksekwować 725 falować się 571 ekspensować 725 ‘falsa 725 ‘elegiczny 313 faralny 4 elekcyą (asg) 401 farbiarski 12 elementa (npl) 366 farbierski 12 elukubracja (p. lukubracja) faryna 725...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.