dalekofalowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bazy. Nie jest jednak wykluczone, że Moskwa w późniejszej fazie zrezygnowałaby z baz i narzuciła Włochom status neutralny. Wiele wskazuje na to, że dalekofalowym celem Sowietów jest nautralizacja całego obszaru EWG a nie rewolucje, które przysporzyłyby Moskwie więcej kłopotu niż korzyści. EWG rozbrojona, bez baz NATO i wojsk amerykańskich, lecz prężna gospodarczo i powiązana szeregiem korzystnych układów ekonomicznych z Sowietami — odpowiadałaby Moskwie znacznie bardziej, niż nowe ugrupowanie komunistycznych państw semi-satelickich z których każde zgłaszałoby głośno prawo do własnej drogi do socjalizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.