dalekozasięgowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jedynie w terminach ich własności i relacji pomiędzy nimi. Izolowany przestrzennie obiekt fizyczny, nie oddziałujący z innymi obiektami, jest niezależny pod względem własności, których otaczająca przestrzeń nie może zmienić. Badania elektryczności i magnetyzmu wzbogaciły fizykę o nowe dalekozasięgowe oddziaływania, które w pierwszej fazie układały się w schemat opracowany dla grawitacji. Wzory na siłę oddziaływania ciał naładowanych elektrycznie lub obdarzonych własnościami magnetycznymi mają taką samą postać matematyczną jak podany powyżej wzór na siłę grawitacji. Rolę masy pełnią w tych wzorach naboje elektryczne lub...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.