dalmierz-celownik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ogół ±1%, zwiększające celność ognia. We współczesnych czołgach zwykle sprzężony z celownikiem (dalmierz-celownik), powodujący automatyczną zmianę nastawy celownika zgodnie ze wskazaniem dalmierza (np. w czołgach Stanów Zjednoczonych dalmierz-celownik Ml2). Najczęściej stosuje się dalmierze optyczne, stereoskopowe, inwersyjne lub z pokrywającymi się obrazami. Ostatnio dokonuje się prób zastosowania w czołgu O dalmierza laserowego, nie rozregulowującego się wskutek drgań czołgu, przeważnie rubinowego, głównie w czołgach Stanów Zjednoczonych i Francji. Dalmierze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.