dansker

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zabudowań zamku krzyżackiego z XIV w., położonego nad brzegiem Wisły na pograniczu dawnego Starego i Nowego miasta (ryc 169 i 170). Z zamku najlepiej zachował się i przetrwał do naszych czasów tzw. „Dansker“ w kształcie wieży połączony z zamkiem gankiem krytym opartym na sklepieniu łuku. Rekonstrukcję tę oparto na istniejących śladach dawniejszych form architektonicznych obiektu1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.