deżdż

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Śpiewajcie Panu w chwale, pójcie Bogu naszemu w gęślech. Jenże pokrywa niebo obłoki i gotuje ziemi deżdż. Jenże wywodzi w górach siano a ziele służbie ludzkiej. Jenże daje dobytku karmią jich, a dzieciom gawronowym wzywającym ji. (FI 146, 7—>10); Potempo niem wypuścił gołębia, aby wzwiedział, jużli wody przestały na ziemi. Jenże nie nalazł, gdzieby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.