deaktywacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wejście do warstw korowych jest zaznaczone linią przerywaną. Wielkość elementów schematu reprezentuje wielkość wzmocnienia na poziomie różnych struktur, a grubość kresek — względną intensywność przekazywanej informacji w różnych częściach obwodu USW — układ siatkowaty wzbudzający: USWW - układ siatkowaty wzbudzający wstępujący; ZKUD — zstępujący korowy układ deaktywacyjny; FUSZ — facylitujący układ siatkowaty zstępujący...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fraisse, Paul, Piaget, Jean (red.) 1991. Zarys psychologii eksperymentalnej, przekł. J. Dembska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.