defenestracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ośrodek husytyzmu, 1618 —defenestracja praska, która zapoczątkowała wojnę trzydziestoletnią; 1848 kongres wszechsłowiański z czynnym udziałem polskim; 1866 pokój między Austrią i Prusami; Austria musiała wystąpić ze Związku Niem. i uznać kierownictwo Prus...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.