deferens

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) EPICYKL [gr.], w dawnych teoriach ruchów planet krążące po -»deferensie małe kółko, po którym z kolei miała krążyć planeta; e. występowały również w teorii Kopernika; teoria Keplera ruchu planet po orbitach eliptycznych wyrugowała pojęcie e. z astro...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.