definiens

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W sposób najbardziej eksplicytny ten fakt został wyrażony w definicjach przypadków Dative i Objective4, których definiensy różnią się między sobą tylko treściami składników nominalnych (żywotnością i nieżywotnością rzeczowników)5. W definicjach innych przypadków' treści argumentowe pojawiają się również, chociaż występują w pewnym uwikłaniu.6...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.