deinicjalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i aktor — czynność — odbiorca. W zjawisku tym podkreślenia wymaga też generalna (tj. niezależna od stopnia jego uzależnienia kontekstowego) predyspozycja podmiotu gramatycznego do przyciągania naszej uwagi pragmatycznej (por. JANEK w przykładzie 34). Można by więc założyć, iż deinicjalizacja nowego podmiotu jest niekiedy sprawą lepszej organizacji tekstu. Idzie tu mianowicie o oddzielenie wyszczególnienia pojęciowego (temat) od wyszczególnienia informacyjnego (focus) przez odpowiednie zapełnienie pozycji tematycznej i Tematycznej w zdaniu. Por. przejście od tematu (go) do focus (JANEK) w (37): 37 Namalował go JANEK...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobrzyńska, Teresa (red.) 1990. Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.