dekadrachma

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) d. równała się 6—*• obolom, 6000 d. przeważnie stanowiło —*• talent, a 100 d. —> minę; wybijano monety wartości »/*, 1. 2 (didrachma), 3, 4 (tetradrachma), 5, 6, 8, 10 (dekadrachma) i 12 d.; w rzym. czasach d. została zrównana z -* denarem; 2) w średniowieczu moneta srebrna o ciężarze 2,6 g, bita w poł. XIII w. w państwach łac. na Bliskim Wschodzie; 3) obecnie jednostka monetarna Grecji; 1 d. = 100 lepta; zob. też monetarne jednostki (tabela)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.