dekarbonizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) calkowite lub cz^ciowe usuwanie z w. jonöw wapnia i magnezu) prowadzi sie metodq strqcania (za pomocq odpowiednich odczynniköw chem.), termicznq lub za pomoca kationitöw. Usuwanie z w. tylko twardoSci weglanowej nosi nazwe dekarbonizacji. Calkowite usuni?cie z w. rozpuszczonych soli mineralnych (demineralizacja) wymaga przeprowadzenia wymiany kationowej i anionowej (—>-jonity) lub destylacji. Niekiedy u...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.