dekasylabiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 166 ARENT VAN NIEUKERKEN da „promieniują". Tłumacz stosuje w swych przekładach najchętniej aleksandryn oraz wiersz dekasylabiczny, przestrzegając wszystkich ich konstant wersyfikacyjnych. Te klasyczne formaty poezji francuskiej są jednak bardzo silnie nacechowane. Nadają się doskonale do odtworzenia konwencjonalnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga, Teleżyńska, Ewa (red.) 1992. „Całość” w twórczości Norwida. Praca zbiorowa, Warszawa : Wydział Polonistyki UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.