deklamowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uprzedzony o mojej wizycie wita mnie z oczywistą prostotą i sadza obok siebie na kanapie. Lekkie zamieszanie wywołane mojem przybyciem wśród grona jego gości przechodzi szybko, ja zaś pojmuję, że ten egzotyczny Ikbałł należy również do tej jakiejś anonimowej wielkiej gildy literackiej, rozumiejącej się pomimo wszelkie różnice narodowości, języka czy rasy i to bez wielu próżnych słów, bez deklamowania wierszy i wymiany prac, a tak z jednego zdania, uśmiechu, gestu czy spojrzenia, obudzającego owo szczególne poczucie tożsamości, które określamy: „swój człowiek“ czy „nasz brat“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1933. Podróż do Indyj, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.