dekretalia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lubiony, a może i szczerzej od uczniów szanowany. W wykładzie prawa natury i prawa narodów zapoznawał nas z dziełami: Grocjusza, Puffendorfa, Hobbesa i innych pisarzy w tych przedmiotach. W wykładzie prawa kanonicznego z lekką, umiarkowaną krytyką mówił 0 soborach, niektórych dawniejszych papieżach, ich dekretaliach, prawdziwych i fałszywych itd., co wszystko naprowadzało na myśl, a raczej dowodziło, że katolicyzm — mimo wszelkie kazuistyczne wywody — jest instytucją ludzką, jak inne instytucje i religie na ziemi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janowski, Jan Nepomucen 1950. Notatki autobiograficzne 18031853, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.