dekumulacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) raźnie w XVIII wieku dynamikę rozwojową 25. Ani przemysł, ani rolnictwo nie miały w warunkach zaboru austriackiego możliwości wzrostu. Tu najsilniejsze wpływy posiadało konserwatywne ziemiaństwo nie zainteresowane rozwojem przemysłowym, natomiast rząd austriacki traktował Galicję jako teren półkolonialnego wyzysku. W wyniku tego nastąpiła stagnacja inwestycyjna, a nawet w niektórych dziedzinach nastąpiła dekumulacja. Rozwój przemysłowy zaznaczał się jedynie na Śląsku Cieszyńskim...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Turski, Marian (oprac.) 1968. Dziejów Polski blaski i cienie, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.